Sink effektiv mot virus på plastoverflater

Videoen er på engelsk og medvirkende er Michaël van der Jagt (daglig leder og grunnlegger av Parx Materials) og  H.K.H. prins Constantijn van Oranje-Nassau (Special Envoy, TechLeap.NL)

Nye dokumenterte studier viser at å bruke kroppens eget sporelement i plast slik som Parx sin teknologi gjør, reduserer virus fem ganger raskere enn normalt.

Rotterdam – The Netherlands (June 10, 2020) – Parx Materials har utviklet en teknologi for å gjøre polymerer motstandsdyktige mot bakterier, muggsopp og biofilm ved å bruke et sporelement med den største biologiske betydning. Teknologien er inspirert av naturen, og måten forsvarsmekanismen til menneskets hud beskytter oss mot bakterier og virus. Sporelementet til sink er viktig for at immunforsvaret skal fungere godt, og ved å integrere dette elementet i polymerer er Parx Materials i stand til å skape en antimikrobiell ytelse på 99,9% og høyere.

Virus er kjent for å overleve opptil 2-3 dager på plastoverflater (noen ganger også lenger). Nye uavhengige tester utført etter ISO 21702-normen, og ved å bruke Human Corona E229 virus, viser at teknologien til Parx Materials oppnår en betydelig effekt mot dette viruset. Teknologien reduserer viruset fem ganger raskere enn på vanlige faste plastoverflater. Teknologien bringer også H1N1-viruset ned med 99, 99% på bare 8 timer i tekstiler produsert med teknologien til Parx Materials.

Parx Materials-teknologien er unik ettersom den er den eneste effektive bredspekterløsningen som er tilgjengelig i dag, og som ikke bruker giftige stoffer, ikke migrerer (lekker ikke ut), og ikke går ut over materialet på noen måte. Det betyr at ingenting skadelig eller giftig blir lagt inn i produktet. Materialegenskapene blir ikke endret, ei heller muligheten for resirkulasjon/gjenvinning, samt at det ikke kommer noe ut av materialet. Når ingenting lekker ut (at teknologien er i ett med produktet) betyr det også at teknologien ikke mister funksjonalitet over tid. Det er en  100% sikker og bærekraftig løsning, og med en høy effektivitet som forhindrer spredning av bakterier og forhindrer dannelse av biofilm på plastoverflater. Nå også en påvist effektiv mot virus!

“Det er en stor ære for meg å delta i dette arrangementet som feirer Parx’s gjennombrudd i antivirale overflater. Vi kjenner Parx Material fra deres antibakterielle overflater, og nå er dette i tider med Covid et utrolig relevant gjennombrudd.”

HRH Prince Constantijn van Oranje-Nassau
Envoy, TechLeap.NL

Virustestene ble ikke utført med gjeldende Covid-19 virus da dette foreløpig er forbudt for kommersielle laboratorier. Men E229 Coronavirus ble valgt fordi det har et godt antall likheter med Covid-19-viruset.

På grunn av teknologiens unike egenskaper kan den brukes i nesten hvilken som helst plastoverflate som skaper en overflate med en egen motstand mot bakterier, muggsopp, sopp, biofilm og virus.

Under finner du testoverssikten på engelsk.

The Parx Materials technology was tested by independent laboratories following the below procedures:

ISO22196 ANTIMICROBIAL PERFORMANCE OF PLASTIC AND NON-POROUS SURFACES

Efficacy: 99.9% (log3) up to 99.99999% (log7)
Tested with:
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Clostridium difficile
Listeria
MRSA
Streptococcus mitis
Streptococcus sangius
A hemolytic streptococcus
Escherichia coli
Salmonella
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter cloacae
Legionella pneumophila
Fusobacterium nucleatum
Eikenella corrodens
Klebsiella pneumoniae

ISO20743 ANTIMICROBIAL PERFORMANCE ON TEXTILES AND POROUS SURFACES

Efficacy: 99.9% (Log 3) and higher
Tested with:
Staphylococcus aureus
Escherichia coli

ISO21702 ANTIVIRAL ACTIVITY ON PLASTICS AND NON-POROUS SURFACES

Efficacy: 5X faster reduction
Tested with:
Human Corona E229 virus

ISO18184 DETERMINATION OF ANTIVIRAL ACTIVITY OF TEXTILE PRODUCTS

Efficacy: 99.9% after 8 hours
Tested with:
H1N1 virus

ISO846 PERFORMANCE AGAINST MOLDS AND FUNGI

Efficacy: Highest performance rating 0 – 1 
Tested with:
Aspergillus niger
Chaetomium globosum

Her finner du pressemeldingen på English, Dutch og Italian.

Sign up for the newsletter

Receive exciting news about the technology, new partners or new products directly in your inbox.
 

Motta et uforpliktende tilbud i dag!